اپیزود هشتم: آنارشیسم

اگر بگوییم که «آنارشیسم» در میان تمامی عناوین ایدئولوژی‌های سیاسی یکی از مخدوش‌ترین‌هاست بیراه نگفته‌ایم. آنارشیسم برای بسیاری همچنان مترادف شورش، آشوب و فروپاشی‌های اجتماعی است. در هشتمین اپیزود پادکست مختصر و مفید از آنارشیسم صحبت خواهم کرد. از افکار متفکرین و فلاسفه‌ی مشهور آنارشیست خواهم گفت و راه‌حل‌های آنارشیسم برای بحران‌های مدرن را بررسی خواهم کرد. همچنین از چند نمونه تاثیرات جنبش‌های آنارشیستی بر زندگی انسان مدرن خواهید شنید.

منابع:

Anarchism: A Very Short Introduction; by Colin Ward

No Gods, No Masters; by Tancrede Ramonet

برای دریافت متن این اپیزود و همچنین مطالب تکمیلی به وبسایت www.ardeshirtayebi.com سر بزنید.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer