#50 بدترین سال تاریخ؟

تکراری‌ترین قضاوتی که عمدتا در پایان سال‌ها می‌شنویم اینه که «عجب سال بدی بود» البته سال‌هایی مثل سال اخیر که در اون یک ویروس چموش به جان مردم دنیا افتاده واقعا هم سال بدی هستند، اما آیا ۲۰۲۰ بدترین سال تاریخ بود؟

در این اپیزود شما با سالی آشنا خواهید شد که احتمالا بی‌رقیب می‌تونه عنوان بدترین سال تاریخ رو از آن خودش بکنه. سالی که جهان رو برای دو سال پیاپی در تاریکی محض فرو برد.

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer