#57 چرا جانوران طول عمر متفاوتی دارند؟

نهنگ قطبی و کرم‌های الگانس تفاوت‌های بسیاری دارند اما مهم‌ترین آنها این است که یکی چند هفته بیشتر عمر نمی‌کند و دیگری به راحتی دویست ساله می‌شود. چه چیز باعث این تفاوت عمده است؟ و اصلا وقتی از پیری حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer