اپیزود اول: زمینه‌های احزاب و انتخابات در آمریکا

در هر فصل از پادکست مختصر و مفید یک موضوع رو هدف قرار می‌دیم و در اون کنکاش می‌کنیم.
در فصل اول تلاش می‌کنیم که سر از ساز و کار پیچیده‌ی احزاب و انتخابات در آمریکا در بیاریم.
اپیزود نخست جاییه که به سراغ زمینه‌های احزاب و انتخابات در آمریکا می‌ریم و سعی می‌کنیم بفهمیم کالج الکتورال چطور خلق شده، در طول تاریخ چه تغییراتی کرده و چه مزایا و معایبی برای دموکراسی در آمریکا داره

منبع:
American Political Parties and Elections 
by L. Sandy Maisel

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer