اپیزود هفدهم: قلب

قلب یکی از مهم‌ترین اعضای بدن و نمادی از زندگی، عشق و احساساته. حتی قلب زمانی چنان مهم پنداشته می‌شد که یونانی‌ها تصوری قلب‌گرایانه نسبت به بدن داشتند. به این معنی که اونها فکر می‌کردند قلب نه فقط مرکز احساسات انسانی بلکه کانون تفکر انتقادی انسان هم هست.
در این اپیزود پادکست مختصر و مفید نگاهی می‌کنیم به تاریخچه‌ی قلب به عنوان عضوی از بدن که حیات ما رو تضمین می‌کنه و همچنین سمبلی که الهام‌بخش فرهنگ‌های مختلف در سراسر دنیاست.

منبع:
Hear: A History ; by Sandeep Jauhar

برای دریافت متن این اپیزود و همچنین مطالب تکمیلی به وبسایت www.ardeshirtayebi.com سر بزنید.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer